Wykończenie wnętrza pod klucz

wyręczenie inwestora z obowiązków organizacyjnych i decyzyjnych


Jest to usługa mająca na celu sprawne i szybkie wdrożenie projektu do realizacji oraz skoordynowanie wszystkich etapów prac budowlanych i innych aspektów technicznych.


Usługa ta jest skierowana do świadomych inwestorów, którzy chcą delegować proces realizacji wnętrza z uwagi na jego złożony charakter.


W ramach tej usługi sporządzamy szczegółowy harmonogram prac, wraz z kosztorysem realizacji poszczególnych elementów. Selekcjonujemy materiały, prowadzimy ustalenia z wykonawcami, koordynujemy dostawy i zwroty, nadzorujemy wszystkie prace pod kątem zgodności z projektem.


Poza odciążeniem inwestora taka forma współpracy daje gwarancje zgodności realizacji z założeniami projektowymi.