Pawilon Polski na Expo w Dubaju 2020

projekt konkursowy / II miejsce / 2018


Zespół: Marcin Fejcak, Kalina Piłat, Paweł Lipiński (Ggrupa), Mateusz Frankowski (Ggrupa); JAZ+Architekci w składzie: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Zuzanna Masse-Deda; Tworzymy gry: Blanka Jarębska, Antoni Mirosław, Piotr Wiśnioch; współpraca, Marcin Krysiak, Monika Tymińska.


MADE IN POLAND

Pawilon – wizytówka Polski podczas Expo 2020 w Dubaju – to prezentacja doświadczenia, możliwości technicznych, a przede wszystkim potencjału ludzkiego. Wkład człowieka, jego wiedzy i umiejętności, uwalnia potencjał drzemiący w pierwiastkach, elementarnych cząstkach, z jakich składa się świat. To idea, łącząca historię Polski z dorobkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dubaj, obecnie nowoczesne i zaawansowane technologicznie miasto, jest dzieckiem geniuszu człowieka który na piaskach pustyni potrafił stworzyć największe centrum logistyczne i finansowe regionu. Polska, kraj nie szczególnie bogaty w surowce, o surowym geopolitycznym położeniu, właśnie dzięki potencjałowi ludzkiemu jest miejscem narodzin grafenu, staje się eksporterem kosmicznej myśli technologicznej, stanowi ważne ogniwo w globalnej sieci precyzyjnego przemysłu lotniczego czy technologii cyfrowych. Znak Made in Poland w wielu obszarach gospodarki jest świadectwem kunsztu i najwyższej jakości. To proste hasło – symbol, powinno stać się mottem polskiego pawilonu EXPO 2020.

Made in Poland, czyli stworzone w Polsce, stanowi główny komunikat, adresowany do gości pawilonu polskiego. Silnym i symbolicznym komponentem tego przekazu jest fakt wyprodukowania elementów i modułów pawilonu w polskich stoczniach jachtowych, a następnie przetransportowanie go do Dubaju drogą morską. Dubaj, podobnie jak Gdańsk z Gdynią, są dla swoich krajów oknem na świat, a morze stanowi naturalne połączenie między Polską, a ZEA. Jachty budowane w polskich stoczniach są także najlepszym i znakomicie rozpoznawalnym w świecie arabskim ambasadorem jakości tego, co Polska może zaoferować światu.

Luksusowy jacht – symbol polskiej marki, precyzji i myśli technologicznej – stał się bezpośrednią inspiracją dla formy całego pawilonu. Symboliczny kadłub zawieszony w chmurze ze współczesnego, jasnego płótna żaglowego, tworzy swoisty namiot o prostopadłościennym kształcie. Żagle pozostają w ciągłym ruchu, a równoległość ich płaszczyzn daje, przemieszczającym się obserwatorom, poczucie ciągłego ruchu samego pawilonu. Motto Made in Poland dynamicznie wyłania się spomiędzy żagli w czasie mijania pawilonu. Jednocześnie jego ściany, widziane pod ostrym kątem jako zamykające i pełne, stają się w pewnym momencie ażurowe i otwierają wejście do wnętrza obiektu. Widzom towarzyszy poczucie ciągłego ruchu i pulsowania obiektu, który mijają.

Struktura żagli i zawieszony w nich kompozytowy kształt umieszczone są nad drewnianą posadzką, która jak dywan izoluje od ziemi, oraz kryje cały zestaw funkcji obsługujących pawilon. We wnętrzu przywołuje to nie tylko skojarzenia z pokładem łodzi, ale przede wszystkim z dywanem – nieodzowną częścią schronienia nomadzkich arabów. W centrum tego dywanu znajduje się rozległy basen z umieszczoną w jego centrum sceną. To jest serce pawilonu, widoczne miejsce koncentracji wewnętrznego życia, oraz element systemu chłodzenia wnętrza, oparty na tradycyjnych rozwiązaniach stosowanych w tej strefie klimatycznej.

Czytelnym nawiązaniem do miejscowej kultury jest umieszczenie wszystkich publicznych funkcji wspólnie, w przestrzeni najbardziej dostępnej, i jednocześnie całkowicie otwartej dla wszystkich gości. Podobnie jak w beduińskim namiocie, dywan i dach to tylko przegrody, które dają przestrzeń dla serdecznego kontaktu między ludźmi. Otwarta w ten sposób przestrzeń foyer pawilonu stanowić ma miejsce pulsujące ciągłym życiem i stwarzać warunki do budowania relacji między gospodarzami a gośćmi. To serce polskiego pawilonu, którego charakter jest mocno zakorzeniony zarówno w lokalnej kulturze bazarów – centrów życia społeczności, jak i w polskiej tożsamości, jako kraju spotkania ludzi. Polska kiedyś i dziś, to strefa krzyżujących się szlaków handlowych i dróg komunikacji, to miejsce między obszarami wpływów kulturowych, to zawieszenie między tradycją a nowoczesnością, to punkt między wschodem a zachodem, pomiędzy globalnością a lokalnością oraz pomiędzy cywilizacją a nieskażoną naturą. Polska to strefa „pomiędzy” – naturalne miejsce do spotkania i wymiany.

Oba hasła: mobilność i zrównoważony rozwój, wybrane przez organizatorów polskiego pawilonu, są interpretowane w pawilonie na wielu płaszczyznach.
Mobilność, to nie tylko ruch i zdolność do przemieszczania się, ale oparcie rozwoju na wymianie myśli między ludźmi, tworzenie warunków do wzajemnej komunikacji i budowania relacji.
Zrównoważony rozwój, to nie tylko umiejętność zastosowania rozwiązań hi-tech oraz low-tech na potrzeby użytkowe, to nie tylko oszczędne gospodarowanie zasobami, ale też wykorzystanie istniejącego potencjału polskich firm i stworzenie tymczasowego obiektu wielokrotnego użytku.