Ośrodek Polonia

projekt konkursowy / 2019

skład zespołu autorskiego:
Ggrupa projektowa: Paweł Lipiński, Mateusz Frankowski, Karol Kowalczyk, Fryderyk Graniczny; BDMA: Krzysztof Banaszewski, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski; Pictureworks: Marcin Adamski, Piotr Greiner, Izabella Golon, Bartosz Fedak


Kontekst architektoniczny i historyczny:

Prezentowana koncepcja architektoniczna Ośrodka Polonia została opracowana na podstawie wnikliwej analizy obiektów architektury towarzyszącej klubowi oraz kontekst historyczny, bardzo istotny dla środowiska kibiców i sympatyków skupionych od 1911 r. wokół klubu Polonia Warszawa.

Za obiekty architektury towarzyszącej klubowi autorzy projektu uznali:

• Budynek Główny – zaprojektowany w latach pięćdziesiątych, odwołujący się do wzorców klasycystycznych i zapisany w świadomości mieszkańców Warszawy jako „Polonia”
• Zabudowę Muranowa – charakterystyczną, socrealistyczną realizację mieszkaniową, będącą jednym z symboli odbudowy powojennej stolicy
• Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych – sąsiadujący ze stadionem Polonii modernistyczny budynek, wybudowany w latach 1926-1929 wg projektu Antoniego Dygata
Istotnymi elementami uwzględnionymi w analizie były również:
• Bliskie sąsiedztwo Starego Miasta – ta wyjątkowa lokalizacja jest powodem dużego prestiżu dla Ośrodka Polonia i przez to także ważnym czynnikiem wpływającym na jego architekturę
• Sąsiedztwo parku im. Romualda Traugutta – zlokalizowanego na pobliskich terenach fortecznych
• Twórczość architekta Juliusza Nagórskiego – był on autorem przedwojennej koncepcji budowy stadionu Polonii. Z powodu braku projektu stadionu za przedmiot analizy posłużyły neoklasycystyczne projekty architekta takie jak Biblioteka Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik lub Hotel Polonia przy Al.Jerozolimskich w Warszawie, w którym J. Nagórski projektował elewacje.

Idea przewodnia projektu wynikająca z przedstawionego kontekstu:

1. Fasada została ukształtowana tak, aby naśladowała klasycyzujące wzorce i budziła skojarzenia z modernistyczną i niejednokrotnie monumentalną, dostojną architekturą. Ta decyzja projektowa ma na celu podkreślenie istotnej roli historii klubu oraz historii miasta w budowaniu tożsamości klubu Polonia Warszawa.

2. Wnętrza projektowanych budynków Ośrodka Polonia będą stanowiły nowoczesne technicznie i technologicznie czarne formy. Będzie to symbolicznym nawiązaniem do przyszłości i planów klubu, jednoznacznie zorientowanego na powrót do najwyższych poziomów rozgrywek-zarówno krajowych, jak i europejskich.

3. W wyniku połączenia tych cech powstanie nowoczesna architektura, opowiadająca w godny sposób o klubie i jego historii.

Intencją autorów projektu jest pokazanie Ośrodka Polonia jako obiektu o szczególnym znaczeniu historyczno-kulturowym dla Warszawy, jednocześnie odważnie patrzącego w przyszłość i właściwie odpowiadającego potrzebom mieszkańców, zapewniając im miejsce do rozrywki na najwyższym poziomie.

Projekty nacechowane w ten sposób trafiają do większej grupy użytkowników niż projekty skoncentrowane tylko na jednym z powyższych aspektów oraz skutecznie opierają się próbie czasu. Dają one tym samym estetyczne korzyści miastu poprzez ładne „starzenie się”.

Takim właśnie projektem w zamyśle autorów powinien być Ośrodek Polonia, który w ciągu dnia będzie miał historyzujący i spokojny charakter, a wieczorem, gdy będą odbywać się wydarzenia sportowe, budynki klubowe będą emanować światłem, gwarem oraz dynamiką przeżywanych sportowych emocji.